Hoppa till innehåll

Författare: johannil

INFO

Psykologerna på Södermalm erbjuder tjänster till privatpersoner, företag och organisationer.

Vårt mål är att öka individens förmåga att uppfatta, förstå och agera ändamålsenligt när obalans i privatliv- eller arbetsliv uppstår.

Vi är av Socialstyrelsen legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter med olika inriktningar och metoder. Mottagningen ligger på Swedenborgsgatan i hjärtat av Södermalm – nära bussar, T-bana och pendeltåg.

Vi är privatpraktiserande och därmed inte kopplade till landsting eller Försäkringskassa. Privat verksamhet innebär korta eller ingen väntetid, korta snabba beslutsvägar, behandling efter bedömning.
Kommentarer stängda

PRIVATPERSONER

Kort- och långtidspsykoterapi: Målet är att öka individens medvetenhet om tankar, känslor och föreställningar samt att fördjupa förmågan att reflektera över skeenden i tillvaron.

Kommentarer stängda

FÖRETAG

Psykoterapihandledning; Konsultation; Teamutveckling/Handledning av arbetsgrupper/chef/ledarskap.

Kommentarer stängda

KONTAKT

Mottagningen ligger i hjärtat av Södermalm i Stockholm nära bussar, t-bana och pendeltåg.

Swedenborgsgatan 39, nb, 118 27 Stockholm

Ingång från Södermalmsallén

Kommentarer stängda

OM OSS

Vi är av Socialstyrelsen legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter, vi är bl a medlemmar i Psykologförbundet och Psykologföretagarna. Psykologer är den yrkesgrupp som utreder, bedömer och åtgärdar psykologiska problem hos individer, grupper och organisationer.

Kommentarer stängda

Neurofeedback

Neurofeedback kan optimera din hjärna och din vardag. Neurofeedback är ett datoriserat träningsprogram för hjärnan där målet bland annat är är att förbättra förmågan till…

Kommentarer stängda