Hoppa till innehåll

NEUROFEEDBACK

Neurofeedback kan optimera din hjärna och din vardag.

Neurofeedback är ett datoriserat träningsprogram för hjärnan där målet bland annat är är att förbättra förmågan till koncentration, fokus och arbetsminne. Programmet utmanar hjärnan att fungera optimalt genom kalibrering av hjärnans funktioner.

Neurofeedback används vid ADHD, ADD, trauma, PTSD, sömnstörningar, smärta, stressrelaterade symtom samt flera andra symtom. Metoden används i USA och i Tyskland godkänd som behandlingsmetod vid ADHD.  I Sverige är metoden relativt ny även om flera använt den i mer än 10 år, bla för ADHD. Sverige har pågående studier bla på Karolinska institutet: http://ki.se/kind/kite-neurofeedback-och-arbetsminnestraning

Neurofeedback ses som ett alternativ eller komplement till medicinsk behandling. Metoden används även i syfte att nå bästa möjliga resultat inom olika idrotter, sk peak performance.

Mer finns att läsa på http://www.neurofeedbackistockholm.se/

Videoklipp

Läs mer

Läs dokumentet ”Kan neurofeedback minska PTSD-symtom hos svårt traumatiserade flyktingar?”

Läs dokumentet ”Kan neurofeedback hjälpa hjärnan?”

Neurofeedback i Sverige

DN-artikel maj 2020