Hoppa till innehåll

PRIVATPERSONER

Kort- och långtidspsykoterapi: Målet är att öka individens medvetenhet om tankar, känslor och föreställningar samt att fördjupa förmågan att reflektera över skeenden i tillvaron.

TJÄNSTER TILL PRIVATPERSONER

Kort- och långtidspsykoterapi:

PDT

KBT

Fasspecifik traumainriktad psykoterapi

Metoder:

ACT

Compassion therapy

EMDR

Neurofeedback

Psykoterapi är en psykologisk behandlingsmetod som sker i form av regelbundna samtal under kortare eller längre tid. Behandlingen sker inom fastställda ramar vad gäller tid, frekvens och arvode i överenskommelse mellan individ och psykoterapeut.

Centralt i allt psykoterapeutiskt behandlingsarbete är att öka individens medvetenhet om det egna fungerandet, tankar, känslor och föreställningar samt att fördjupa förmågan att reflektera över upplevelser och skeenden i tillvaron.

I psykodynamisk, kognitiv och fasspecifik psykoterapi erbjuds individen att tillsammans med psykoterapeuten söka förstå de inre sammanhangen, t ex hur symtom kan hänga samman med livssituationen nu eller tidigare i livet och därigenom finna nya perspektiv och sätt att hantera svårigheter. De olika inriktningarna utgår från att känslor och tankar är två sidor av samma mynt.

EMDR är en psykoterapeutisk kompletterande metod vid traumabehandling.

Neurofeedback är en terapimetod med fokus på att öka hjärnans förmåga till självreglering. Metoden har framgångsrikt använts vid uppmärksamhets- och ångeststörningar, sömnsvårigheter samt affektreglering.