Hoppa till innehåll

VAD BETYDER TITLARNA

Psykologer
har en 5-årig akademisk utbildning. För att bli legitimerad krävs därutöver tolv månaders tjänstgöring under handledning. Inom hälso- och sjukvård är titeln ”psykolog” en skyddad yrkestitel som endast får användas av en legitimerad psykolog. Psykologer som är medlemmar i Sveriges Psykologförbund lyder under vissa yrkesetiska principer.

Psykoterapeut
Psykoterapeututbildning kan enbart fås hos de utbildningsinstitut som Högskoleverket givit examinationsrätt. Utbildningen ges som påbyggnadsutbildning i regel under 3 års halvtidsstudier.
Den som kan få utbildningen skall ha tidigare akademiska studier med minst 120 högskolepoäng, baskunskaper i psykologi som är en s.k. steg 1-utbildning, samt ha specifik arbetslivserfarenhet med minst 2 års psykoterapeutiskt arbete.

Legitimerad
Legitimation ges av Socialstyrelsen efter ansökan. Socialstyrelsen utfärdar en yrkesmässig legitimation till den som uppfyller de formella kraven. Alla yrkesgrupper som får legitimation står under Socialstyrelsens kontroll.
Psykiater
Legitimerad läkare som vidareutbildat sig och fått specialistkompetens inom psykiatri, behandlar psykets sjukdomar och störningar medicinskt.

Terapeut
Ordet betyder behandlare. Det finns olika behandlare så som psykoterapeut, arbetsterapeut, fysioterapeut etc.

Terapi
Ordet betyder behandling och används i många bemärkelser, t ex psykoterapi, dvs psykologisk behandling; arbetsterapi; behandling av arbetsterapeut; medicinsk terapi ges av läkare; fysioterapi ges av bl a sjukgymnast.