Skip to content

Kategori: Uncategorized

INFO

Psykologerna på Södermalm erbjuder tjänster till privatpersoner, företag och organisationer.

Vårt mål är att öka individens förmåga att uppfatta, förstå och agera ändamålsenligt när obalans i privatliv- eller arbetsliv uppstår.

Vi är av Socialstyrelsen legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter med olika inriktningar och metoder. Mottagningen ligger på Swedenborgsgatan i hjärtat av Södermalm – nära bussar, T-bana och pendeltåg.

Privat verksamhet innebär korta eller ingen väntetid, korta snabba beslutsvägar, behandling efter bedömning

Comments closed

PRIVATPERSONER

Kort- och långtidspsykoterapi: Målet är att öka individens medvetenhet om tankar, känslor och föreställningar samt att fördjupa förmågan att reflektera över skeenden i tillvaron.

Comments closed

FÖRETAG

Psykoterapihandledning; Konsultation; Teamutveckling/Handledning av arbetsgrupper/chef/ledarskap.

Comments closed

KONTAKT

Mottagningen ligger i hjärtat av Södermalm i Stockholm nära bussar, t-bana och pendeltåg.

Swedenborgsgatan 39, nb, 118 27 Stockholm

Ingång från Södermalmsallén

Comments closed

OM OSS

Vi är av Socialstyrelsen legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter, vi är bl a medlemmar i Psykologförbundet och Psykologföretagarna. Psykologer är den yrkesgrupp som utreder, bedömer och åtgärdar psykologiska problem hos individer, grupper och organisationer.

Comments closed